MADOVEC

Výroba kulís a kostýmov počas koronakrízy

E-mail Tlačiť PDF

Vďaka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa ani v čase koronakrízy naše aktivity úplne nezastavili.

Aj napriek tomu, že FS Madovec a TS Madovec netrénujú v bežnom režime a využívajú online tréningy, vedúci nezaháľajú a zháňajú prostriedky na zabezpečenie materiálov na realizáciu vystúpení na rok 2021. V grantovom programe na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou sme získali 500,- € na nákup materiálu na výrobu kulís a kostýmov, ako aj na nákup doplnkov k vystúpeniam (sponky, gumičky, vlásenky, pančuchy, tanečné špičky...).