MADOVEC

Máme nové kroje a valašky

E-mail Tlačiť PDF

Počas tohto kalendárneho roka sme sa za finančnej pomoci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pokúsili doplniť kroje a rekvizity pre náš folklórny súbor.


Projektom s názvom Doplnenie krojovej výbavy FS Madovec sme chceli doplniť chýbajúce rekvizity a časti krojov. Projekt bol určený pre deti vo veku 6-18 rokov, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky deti sú deti s postihnutím (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pomocou finančných prostriedkov sme obohatili krojovú výbavu súboru o kroje, resp. časti krojov z Myjavskej oblasti a dokúpili sme pomôcky na vystúpenia.Ešte nám čo-to chýba, ale aj v budúcom roku sa budeme snažiť zohnať peniažky a doplniť našu krojovú výbavu. Veľmi sa tešíme, že chlapci majú nové valašky a dievčatá košíky, lopáre a varechy.