MADOVEC

Aby inklúzia nebolo len slovo – Tanec nepotrebuje slová

E-mail Tlačiť PDF

 

Počas jesenných dní 12.-15.10.2017 sme sa zúčastnili víkendového pobytu v oblasti Stredného Slovenska. Navštívili sme charakteristické miesta v tejto oblasti (videli sme múzeum SNP, historické centrum Banskej Bystrice, prírodovedné múzeum) a tiež folklórny festival Bystrická folklórna haravara 2017, ktorého súčasťou boli aj tanečné dielne.

Podstatou projektu bolo vytvoriť kamarátske vzťahy medzi deťmi z intaktnej populácie a deťmi so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomocou výletov a tanca sme dokázali, že ľudia si dokážu porozumieť aj bez slov a dokážu sa zabávať aj s ľuďmi, ktorí sú na inej strane komunity. Prvotným cieľom predloženého projektu bolo skvalitnenie vzťahu medzi deťmi s rôznymi postihnutiami a deťmi z intaktnej populácie. Nadviazanie komunikácie a priateľských vzťahov, vytvorenie komunikačných systémov medzi deťmi, vytvorenie tvorivého prostredia pomocou kultúrnych aktivít. Toto všetko sa nám, aspoň v našom malom kolektíve, podarilo.

O integrácii a inklúzii sa často a veľa píše, no menej sa pre túto oblasť realizuje aktivít, pri ktorých by deti z intaktnej populácie zistili, že neznáme neznamená zlé. Často sa stretávame so situáciami, kedy by sa deti s postihnutím rady priali do komunikácie a aktivít s bežnými deťmi – no nevedia ako na to. Projekt bol prínosom pre vytvorenie vzťahov a priateľstiev medzi svetom „normálnych“ detí a svetom detí s postihnutím a sme vďačný Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za finančnú podporu, vďaka ktorej sa projekt mohol zorganizovať.