MADOVEC

MADOVEC

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II.

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 8 - 15 rokov sa 06.10. – 08.10.2017 zúčastnili na projekte Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II. Tento projekt bol pokračovaním veľmi úspešnej realizácie rovnakého projektu z júna 2017. Deti, pre ktoré bol projekt zameraný, využívajú svoj voľný čas najčastejšie pri počítačoch a vymoženostiach IKT, menej sa venujú športu a len veľmi málo majú prehľad o kultúrnej minulosti Slovenska a folklóre. Pomocou projektu sme deťom priblížili život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Zúčastnené deti „modernej doby“ sa dokázali štyri dni hrať bez využitia mobilných telefónov a počítačov. Maximálne využívali pobyt v prírode a zistili, že športové aktivity a tvorivé dielne v kolektíve sú dobrou náhradou za počítačové hry. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – košikárstvo, výšivkárstvo, kožiarstvo, drevárstvo – vyrábali si tradičné vianočné ozdoby. Naučili sa aj vypaľovať do dreva a kože a mnohé iné. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity a základy ľudového tanca. Na projekte sa zúčastnilo 20 osôb – 17 detí a traja pedagogický pracovníci. Náš projekt bol podporený finančnou dotáciou z grantového programu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Dotácia mesta bola využitá na ubytovanie pre deti aj pedagógov. Finančné náklady na stravu a cestu boli hradené zo zdrojov FZ Madovec a príspevkov rodičov zúčastnených detí.

 

 

 

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 10 - 13 rokov, ktorý navštevujú Základnú školu na Hlbokej ceste 4 v Bratislave sa zúčastnili na projekte s názvom „Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti“. Projektu sa zúčastnilo 14 detí a dvaja pedagogický pracovníci. Zámerom projektu bolo priblížiť týmto deťom život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Na realizáciu projektu sme získali finančný príspevok z grantového projektu Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


Pobytový tábor sme zorganizovali v dňoch 20. - 23. 6. 2017 v areáli kúpaliska v Štúrove v priestoroch školy v prírode. Ubytovanie a stravu sme zabezpečovali prostredníctvom CK CERES, ktorá má veľké skúsenosti s pobytmi detí a žiakov a ich ponuka je cenovo prijateľná. Dôvodom na realizáciu podujatia bolo nevhodné trávenie voľného času detí vo veku 10-13 rokov, ktoré vedie k znižovaniu až vytrácaniu sa osobnej komunikácie medzi deťmi. Deti, pre ktoré bol projekt určený, sa síce stretávajú počas dňa v jednej budove školy no nepoznajú sa, nekomunikujú medzi sebou, vytvárajú si skupinky. Situácia vedie ku konfliktným situáciám, stretom, k utiahnutiu sa submisívnejších žiakov do úzadia. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – drevárstvo a kožiarstvo – naučili sa vypaľovať ornamenty do dreva a kože. Oboznámili sa s tvarmi a farebnosťou ľudových výšiviek, navrhovali vlastné motívy výšiviek, ktoré vystrihovali do papierových šablón a následne otláčali na textilné tričká. Prekvapením pre nás (realizátorov) bolo, že aj napriek prevažne chlapčenskému kolektívu sa do tejto aktivity, bez akéhokoľvek zaváhania, zapojili všetky zúčastnené deti. Chlapcom sa naozaj darilo a úlohy sa zhostili lepšie ako niektoré dievčatá. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity – futbal, plávanie, súťažné hry v bazéne a pod. Potvrdil sa pozitívny vplyv pobytových výletov s tematicky orientovanými aktivitami na kolektív detí, na jeho súdržnosť a na rozvíjanie spolupráce a komunikácie zúčastnených detí.

 


 

 

Madovec a Malíček v Maďarsku

E-mail Tlačiť PDF

V lete (auguste) sa členovia FS Madovec a členovia DFS Malíček zúčastnili na festivale v Maďarsku.

Počas festivalových dní sme navštívili mnohé miesta v okolí Balatónu. Vystupovali sme každý deň pred mnohými divákmi, ktorí nám tlieskali.

Okrem našej práce - vystúpení - sme mali možnosť aj vidieť rôzne pamiatky, Kaposvar, vystúpenie jazdcov na koňoch, kúpali sme sa na termálnom kúpalisku ale aj v Balatóne, zúčastnili sme sa na sprievode v mestečku BalatonBoglár.  Naše vystúpenia sa určite páčili. Našli sme si aj kamarátov z iných krajín. Na internáte sme bývali spolu s deťmi z Poľska, Lotyšska a Maďarska. Nevadilo nám, že nevieme cudziu reč, rozprávali sme sa "rukami - nohami". Našťastie posunkovej reči rozumejú všade na svete.

Tento zájazd sme mohli absolvovať vďaka príspevku z grantového programu Pro Slovakia Ministerstva kultúry SR.

 

 


Stránka 3 z 3