MADOVEC

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 10 - 13 rokov, ktorý navštevujú Základnú školu na Hlbokej ceste 4 v Bratislave sa zúčastnili na projekte s názvom „Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti“. Projektu sa zúčastnilo 14 detí a dvaja pedagogický pracovníci. Zámerom projektu bolo priblížiť týmto deťom život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Na realizáciu projektu sme získali finančný príspevok z grantového projektu Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


Pobytový tábor sme zorganizovali v dňoch 20. - 23. 6. 2017 v areáli kúpaliska v Štúrove v priestoroch školy v prírode. Ubytovanie a stravu sme zabezpečovali prostredníctvom CK CERES, ktorá má veľké skúsenosti s pobytmi detí a žiakov a ich ponuka je cenovo prijateľná. Dôvodom na realizáciu podujatia bolo nevhodné trávenie voľného času detí vo veku 10-13 rokov, ktoré vedie k znižovaniu až vytrácaniu sa osobnej komunikácie medzi deťmi. Deti, pre ktoré bol projekt určený, sa síce stretávajú počas dňa v jednej budove školy no nepoznajú sa, nekomunikujú medzi sebou, vytvárajú si skupinky. Situácia vedie ku konfliktným situáciám, stretom, k utiahnutiu sa submisívnejších žiakov do úzadia. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – drevárstvo a kožiarstvo – naučili sa vypaľovať ornamenty do dreva a kože. Oboznámili sa s tvarmi a farebnosťou ľudových výšiviek, navrhovali vlastné motívy výšiviek, ktoré vystrihovali do papierových šablón a následne otláčali na textilné tričká. Prekvapením pre nás (realizátorov) bolo, že aj napriek prevažne chlapčenskému kolektívu sa do tejto aktivity, bez akéhokoľvek zaváhania, zapojili všetky zúčastnené deti. Chlapcom sa naozaj darilo a úlohy sa zhostili lepšie ako niektoré dievčatá. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity – futbal, plávanie, súťažné hry v bazéne a pod. Potvrdil sa pozitívny vplyv pobytových výletov s tematicky orientovanými aktivitami na kolektív detí, na jeho súdržnosť a na rozvíjanie spolupráce a komunikácie zúčastnených detí.